Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Zielona Góra 04-06.03.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje konsultację kadry narodowej w strzelectwie sportowym w Zielonej Górze.

SKŁAD EKIPY :

 1. Marek MARUCHA                                        trener
 2. Dominik WIŚNIEWSKI                                  fizjoterapeuta
 3. Weronika MARUCHA                                    obsługa techniczna

ZAWODNICY :

 1. Sławomir OKONIEWSKI                                „Start” Szczecin
 2. Filip RODZIK                                                  „Skorpion” Polkowice
 3. Szymon SOWIŃSKI                                        „Start” Zielona Góra
 4. Kacper PIERZYŃSKI                                      „Start” Szczecin
 5. Waldemar ANDRUSZKIEWICZ                     „Start” Szczecin
 • Zakwaterowanie ekipy oraz treningi odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Drzonków-Zielona Góra. Strzelnica i wyżywienie WOSIR Drzonków
 • Rozpoczęcie od kolacji w dniu 04.03.2022 zakończenie zgrupowania w dniu 06.03.2022 (śniadaniem).
 • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultację dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom