Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym-Zielona Góra 18-20.12.2020