Konsultacja kadry narodowej w szermierce na wózkach- Wisła 15-20.06.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że organizuje konsultacje w składzie:

Sztab szkoleniowy:

  1. Ryczek Wojciech                trener
    1. Olga Mizera              dietetyk

Zawodnicy:

  • Siatkowski Michał              IKS AWF Warszawa
    • Lewonowski Grzegorz        IKS AWF Warszawa
  • Zakwaterowanie i treningi odbędą się w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle ul. Olimpijska 1.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Konsultacja kadry dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom