Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej w piłce siatkowej plażowej- Poznań 01-02.07.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planem organizuje Konsultację szkoleniową kadry narodowej w piłce siatkowej plażowej. Na w/w konsultację powołuje się zawodników i sztab zgodnie z listą:

Sztab szkoleniowy:

  1. Marta Gargas                                      trener mentalny/obsługa techniczna


Zawodnicy

  1. Bartłomiej Synowiec                           Start Zielona Góra
  2. Michał Wypych                                              Start Zielona Góra                              
  3. Artur Wąsowicz                                  IKS Atak Elbląg
  • Podczas Konsultacji i w ramach treningów zawodnicy kadry wezmą udział w turnieju siatkówki plażowej Plaża Open,
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu
    i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
  • Konsultacja kadry dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i turystyki na podstawie umowy nr 2023/0006/0076/SubC/DSW z dnia 10.03.2023
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom