Internetowe konsultacje Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach internetowych sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Państwa aktywność jest bardzo ważna. Liczymy na to, że jako osoby zainteresowane i rozumiejące problemy ludzi z niepełnosprawnościami podzielicie się opiniami na temat opisu rzeczywistości oraz rekomendacji zawartych w sprawozdaniu. Dzięki temu stanie się ono ważnym źródłem zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia na lepsze.

Ankieta konsultacyjna dostępna jest jeszcze tylko do 6 stycznia 2015 pod adresem:
http://fluidsurveys.com/s/konsultacje_sprawozdania_RPO/
albo na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
http://brpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo

Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi.