Kurs dla kandydatów na sędziów paralekkoatletycznych (upłynął termin zgłoszeń)

Kurs dla kandydatów na Sędziów Paralekkoatletycznych
World Para Athletics Technical
Officals Level 2
Bydgoszcz, 16-21.07.2019

Organizator:
– Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
– Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
– World Para Athletics

Finansowanie:
– Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel:
– wyszkolenie sędziów paralekkoatletycznych

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 16 lat
– zainteresowanie paralekkoatletyką
– podstawowa znajomość języka angielskiego
– ukończenie szkolenia internetowego WPA TO Level 2

Program Szkolenia:
– lipiec 2019 – szkolenie internetowe WPA TO Level 2
– 16.07.2019 – szkolenie wstępne z przepisów lekkoatletycznych
– 17-18.07.2019 – szkolenie specjalistyczne
– 19-21.07.2019 – część praktyczna – sędziowanie Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix – 47. Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski

Informacje dodatkowe:
– organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie uczestników w dniach 16-21.07.2019, dostęp do szkolenia internetowego WPA TO Level 2 oraz materiały szkoleniowe

– organizator pokrywa koszty szkolenia płatne do World Para Athletics
– etapy szkolenia teoretycznego kończą się egzaminem ustnym lub pisemnym
– w ramach egzaminu praktycznego kandydaci sędziują bez ekwiwalentu Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix – 47. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski
– absolwenci otrzymują certyfikat World Para Athletics Technical Official Level 2 oraz są zwolnieni z części teoretycznej kursu sędziowskiego PZLA
– absolwenci będą mieli możliwość sędziowania podczas Paralekkoaltetycznych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy w czerwcu 2020

Zgłoszenia:
– imię i nazwisko, adres e-mail, telefon na adres zgloszenia@pzsnstart.eu
– do 1 lipca 2019

Osoby kontaktowe:
– Marcel Jarosławski – PZSN START – 570570948
– Filip Moterski – CKS PZLA – 790339233