M/n zawody IPC w para tańcu sportowym – Koszyce (Słowacja) 15-19.09.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje wyjazd kadry narodowej na zawody w składzie:

Kadra :

 1. Włodzimierz Ciok                   trener
 2. Anna Reda                              obsługa techniczna/kierownik ekipy

Zawodnicy:

 1. Paweł Karpiński             Swing Duet Łomianki                         
 2. Julia Sadkowska                      Swing Duet Łomianki
 3. Katarzyna Nowokuńska                       Swing Duet Łomianki
 4. Magdalena Matusiak                Swing Duet Łomianki                         
 5. Michał Ciok                            Swing Duet Łomianki
 6. Joanna Reda                            Swing Duet Łomianki
 • Wylot ekipy z lotniska Warszawa Okęcie w dniu 15.09.2023 godz. 08:25 do Wiednia (lot OS 626) , następnie godz 13:20 lot OS741 do Koszyc , Powrót ekipy z Koszyc w dniu 18.09.2023 godz 14:55 do Wiednia (lot OS742) następnie do Warszawy lot nr OS631 godz 17:35.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
 • Wyjazd kadry dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu I Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0006/0076/SubC/DSW z dnia 10.03.2023.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom