MEMORIAŁ WITOLDA DŁUŻNIAKA W RAMACH OBCHODÓW 70-LECIA PZSN START

Wisła, 24-27.04.2022 r.

KOMUNIKAT MEMORIAŁU WITOLDA DŁUŻNIAKA Wisła, 24-27.04.2022 r.
Organizator:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, Olimpijska 1, 43-460 Wisła
Cel:
Memoriał Witolda Dłużniaka organizowany jest w ramach obchodów w 70-lecia Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START w formie imprezy rekreacyjnej. Celem wydarzenia jest upamiętnienie wieloletniego prezesa – Witolda Dłużniaka, a także organizacja spotkania integracyjno-portowego..
Uczestnictwo:
➢ Prawo uczestnictwa w rywalizacji podczas imprezy sportowo-integracyjnej mają osoby posiadające obywatelstwo Polskie.

➢ Uczestnicy nie muszą posiadać licencji sportowej. Nie jest wymagane doświadczenie w danej dyscyplinie.
➢ Każdy z klubów zrzeszonych proszony jest o wyznaczenie 4 osobowej delegacji. W tym 3 osobowej drużyny, która będzie reprezentować klub podczas konkurencji. Każdy zawodnik z klubu wybiera jedną dyscyplinę, w której będzie startował.
➢ Zawodnicy wchodzący w skład drużyn muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

➢ Kluby mogą zgłosić dodatkową drużynę do listy rezerwowej.


Termin wydarzenia:
➢ Konkurencje odbędą się w dniach 25 i 26.04.2022 r.
Zasady finansowania:
Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Memoriału Witolda Dłużniaka pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dojazdy pokrywane są przez uczestnik w.
Konkurencje:
➢ Boccia – konkurencja 1
➢ Łucznictwo – konkurencja 2
➢ Lekkoatletyka, reprezentowana przez 2 dyscypliny – bieg na 100 m oraz pchnięcie kulą – konkurencja 3

Zakwaterowanie, wyżywienie: Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Start Olimpijska 1, 43-460 Wisła tel. 33 855 24 14 Okoliczne hotele
Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia zawodnik w oraz członków ekipy należy przesłać od 15.03.2022 do 10.04.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu na podstawie załączonego formularza. Do formularza należy dołączyć ważne orzeczenia zawodnik w.
Informacje dodatkowe:
➢ Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestnik w oraz ubezpieczenia imprezy,
➢ Z uwagi na ograniczoną ilość nocleg w Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości os b towarzyszących.
➢ Uczestnicy wydarzenia zostaną zakwaterowaniu w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich START oraz okolicznych hotelach.
➢ Kluby proszone są o dokładne zaznaczenie w formularzu, w kt rej dyscyplinie będzie startował dany zawodnik.
Postanowienia końcowe:
➢ Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
➢ W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
➢ Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Komunikacie.
➢ Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony do 10.04.

Program wydarzenia:
Niedziela, 24.04.2022

do godz.15.00 – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18:00 – kolacja, otwarcie memoriału. Wspominanie historii PZSN START oraz upamiętnienie wieloletniego prezesa związku Witolda Dłużniaka.

20:00 – odprawa techniczna (online)
Poniedziałek, 25.04.2022

8:00 – 9:00 – śniadanie

10:00 – 14:00 – pierwszy blok zawodów – Łucznictwo ( konkurencja 2) 13:00 – 15:00 – obiad
15:30 – 19:00 – drugi blok zawodów – Boccia ( konkurencja 1)
20:00 – grill


Wtorek, 26.04.2022

8:00 – 9:00 – śniadanie

10:00 – 14:00 trzeci blok zawod w – Lekkoatletyka ( Konkurencja 3)
13:00 – 15:00 – obiad
15:00 – dekoracja
19.00 – uroczyste zakończenie imprezy


Środa, 27.04.2022
8.00 – 9.00 – śniadanie
10.00 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom