Międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym Kaliber Polish Open- Białystok 25-29.11.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje udział kadry narodowej w strzelectwie sportowym w zawodach w składzie:

SKŁAD EKIPY :

– Marek MARUCHA                                      trener kadry

Piotr SZUSZCZYŃSKI                                 obsługa trenerska

ZAWODNICY :

  1. Sławomir OKONIEWSKI                    „Start” Szczecin
  2. Szymon SOWIŃSKI                            „Start” Zielona Góra
  3. Kacper PIERZYŃSKI                          „Start” Szczecin
  4. Emilia TRZEŚNIOWSKA                   „Start” Szczecin
  5. Emilia BABSKA                                 CWKS Legia Warszawa
  6. Marek DOBROWOLSKI                     CWKS Legia Warszawa
  7. Maciej BURZYŃSKI                          „Start” Białystok
  • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną).
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom