Międzynarodowy turniej w goalball – Berlin (Niemcy), 06-09.10.2022 r.

Warszawa, 30.09.2022 r.

SP/112/2022

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Dotyczy :               Międzynarodowy turniej w goalball – Berlin (Niemcy), 06-09.10.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje w terminie 06-09.10.2022 r., wyjazd kadry narodowej mężczyzn na międzynarodowy turniej w goalball, który odbędzie się w Berlinie (Niemcy).

Na zawody powołuję się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

1. Piotr SZYMALA                               – trener główny

2. Monika JĘDRZEJCZYK                   – fizjoterapeutka

Zawodnicy:

1. Marcin LISOWSKI                           – „Start” Katowice                                  4. Kamil PAWŁOWSKI                      – UKS Laski

2. Dawid NOWAKOWSKI                   – UKS Laski                                          5. Szymon TYBURSKI                       – WBR Kraków

3. Marcin CZERWIŃSKI       – UKS Laski                                          6. Bartłomiej NIESYCZYŃSKI            – WBR Kraków

Lista rezerwowa:

  1. Dominik MĘDRALA            – WBR Kraków                     
  • Zbiórka przed wyjazdem w dn. 06.10.2022 r. na Dworcu PKP w Katowicach o godz. 10:30.
  • Powrót do kraju w dn. 09.10.2022 r. w godzinach wieczornych.
  • Zawodnicy zobowiązani są do zabrania aktualnych dowodów osobistych lub paszportów, a także strojów reprezentacyjnych i sportowych.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu listy kosztów podróży i zgromadzenia dokumentów (bilety PKS, PKP) lub rozliczenia kosztów podróży wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1 km. Dokumenty do pobrania na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce start/dokumenty do pobrania (sport wyczynowy). Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać niezwłocznie w wersji papierowej na adres naszego biura.
  • Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej według umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dn. 25.04.2022 r.

Otrzymują:

  • UKS Laski, WBR Kraków, „Start” Katowice

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom