Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ogłoszenie o naborze

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: planów budżetowych i zadaniowych Ministerstwa, zapewnienia płynności finansowej oraz monitorowania wykonania wydatków dysponenta 3 stopnia w Wydziale Wynagrodzeń i Księgowości Ministerstwa Biuro Dyrektora Generalnego. 

Do pobrania