Ministerstwo odmawia rejestracji związku

Ministerstwo Sportu i Turystyki odmawia rejestracji PZNS START jako krajowego związku sportowego.

Tutaj możecie zapoznać się z treścią decyzji