Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów- Tbilisi (Gruzja) 22-29.09.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planem organizuje udział kadry narodowej w Mistrzostwach Europy

   Sztab szkoleniowy:

 1. Mariusz Oliwa                           trener / kierownik ekipy                     22-29.09
  1. Mateusz Otta                             fizjoterapeuta                                   24-28.09

            Zawodnicy :

 1. Michał Salwa                            „Start” Wrocław           23-26.09
 2. Aleksander Pomorski                 „Start” Wrocław           26-29.09
 3. Tomasz Kociubiński                  „Start” Wrocław           26-29.09
 4. Wawrzyniec Latus                     Halas Team                  22-25.09
 5. Marek Trykacz                          niezrzeszony                22-25.09
 6. Paulina Przywecka-Puziak         „Start” Bydgoszcz        22.25.09
 7. Tomasz Majewski                     „Start” Koszalin           22-25.09
 8. Sławomir Szymański                 „Start” Wrocław           25-28.09
 9. Justyna Kozdryk                        „Start” Radom              26-29.09
 10. Monika Majewska                     CR Grudziądz              23-26.09
 11. Grzegorz Lanzer                        „Start” Koszalin           22-25.09
 12. Marzena Zięba                          „Start” Tarnów             26-29.09
 13. Magdalena Kostka                     „Start” Katowice          22-25.09
 14. Beata Jankowska                       „Start” Wrocław           23-26.09
 15. Rafał Roch                                Hałas Team                  24-28.09
 16. Mikołaj Kociubiński                  „Start” Wrocław           22-25.09
 17. Marta Cieślińska                       „Start” Bydgoszcz        24-28.09
 18. Julia Remian                             „Start” Wrocław           22-25.09
 19. Ewa Harapin                             Hałas Team                  22-25.09
 20. Artur Lis                                   Start Tarnów                24-28.09
 21. Mikołaj Wilkowski                     IKS Bydgoszcz            22-25.09                     


 • Wylot ekipy w kilku grupach:
  • Trykacz, Lanzer, Przywecka-Puziak, Kostka, Latus, Majewski, Kociubiński M., Remian, Wilkowski, Harapin, Oliwa 22.09.2022 godz 16:50 Warszawa-Okęcie-Monachium lot LH1615, następnie lot do Tibilisi nr LH2558 godz 22:15
  • Zięba, Pomorski, Kociubiński, Kozdryk 26.09.2022 lot z Warszawy do Tibilisi nr LO 1723
  • Szymański, Roch, Lis, Cieślińska, Otta: 24.09.2022 lot do Monachium  godz 17:10 (nr LH 5723) następnie do Tibilisi godz 22:15 (lot LH 2558)
  • Salwa, Majewska, Jankowska: 23.09.2022 godz 21:45 lot do Tibilisi LO 723
 • Przylot ekipy w kilku grupach:
  • Trykacz, Lanzer, Przywecka-Puziak, Kostka, Latus, Majewski T. Kociubiński Remian, Wilkowski, Harapin 25.09.2022 godz 05:05 lot z Tibilisi do Monachium nr LH2559 następnie przylot do Warszawy lot nr LO352 godz 11:30
  • Zięba, Pomorski, Kociubiński, Kozdryk, Oliwa: przylot do Warszawy 29.09.2022 godz 07:20 z Tibilisi (lot LO 724)
  • Szymański, Roch, Lis, Cieślińska: powrót do Warszawy 28.09.2022 godz 16:15 lotem z Monachium (LH 1614)
  • Salwa, Majewska, Jankowska: powrót do Warszawy 26.09.2022 lotem z Tibilisi nr LO 724 godz 06:05
  • Otta przylot do Warszawyz Monachium 28.09.2022 godz. 11:30 lot LH5720
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na ME dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom