Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym EDF TOUR 2017

Komunikat: IX Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF TOUR 2017

Organizator:

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Al. Armii Krajowej 316, 43 – 309 Bielsko-Biała, tel: 888 984 233 oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Uczestnictwo:  

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu z przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol./UCI i IPC.

2. Konkurencje odbędą się w dniach 16-17.09.2017 r.      

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz EDF Polska S.A.

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 05.09.2017 r. drogą mailową na adres: startbielsko@gmail.com (na podstawie załączonego formularza).

Postanowienia ogólne:

Na odprawie technicznej zostanie przedstawiony szczegółowy program zawodów.

Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba    medyczna, trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy zawodów Mistrzostw Polski.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w „Programie”.

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Mapa