Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych w narciarstwie biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
Szaflary/Obidowa, 20-22.12.2017 r.

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z
  przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy
  posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i World Para Nordic Skiing.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 21 i 22.12.2017 r.

Zasady finansowania:

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach umowy „Mistrzostwa Polski i Puchary Polski Osób Niepełnosprawnych 2017”

Trasy:

Obidowa – śladami olimpijczyków. Informacji odnośnie tras udziela Zofia Faron – tel. 531269567

Konkurencje:

21.12 – trasa płaska, dystans ok. 1 km
22.12 – podbieg i łagodny zjazd, dystans ok. 5 km
Obie konkurencje rozgrywane stylem klasycznym

W czasie zawodów możliwe będzie wypożyczenie sprzętu.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Pensjonat Szaflary
Augustyna Suskiego 166
34-424 Szaflary
tel: +48 18 26 57 920
recepcja@perlapodhala.pl
www.perlapodhala.pl

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 13.12.2017 drogą
mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza – pobierz formularz).

Informacje dodatkowe:

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca rozgrywania zawodów,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

Program zawodów:

Środa 20.12.2017
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00 – kolacja
20:00- odprawa techniczna

Czwartek 21.12.2017
7:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – (Obidowa) – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski
10:30–14:00 – konkurencje sprinterskie (grupy: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi,open), wręczenie nagród
14:30 – obiad
19:00 – kolacja

Piątek 22.12.2017
7:00 – 9:00 śniadanie
10:00 – 12:00 – (Obidowa) – biegi średnie (grupy: siedzący, stojący,
niewidomi/niedowidzący)
12:30 – zakończenie Mistrzostw Polski, wręczenie nagród
13:30 – obiad, wyjazd uczestników