Na start – zajęcia w sekcjach sportowych

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ogłosił nabór uczestników do projektu:

„Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Zajęcia sekcji odbywać się będą średnio dwa razy w tygodniu do końca marca 2020 roku (z przerwami, np. świątecznymi) na terenie całego kraju.

Pamiętajcie, sport to najlepsza forma rehabilitacji.

Aby przystąpić do projektu prosimy przekazać do PZSN Start:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne,

– wypełnioną dokumentację rekrutacyjną (załącznik nr 1), oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4) i dostarczyć oryginały do siedziby Projektodawcy,

Warunek:  Uczestnik/-czka nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów.

Przed wysłaniem dokumentacji rekrutacyjnej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Z dopiskiem: Sekcje sportowe

O zakwalifikowaniu się do projektu każda z osób zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pzsnstart.eu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin rekrutacji