Obóz klimatyczny kadry wioślarzy niepełnosprawnych w Tome (Japonia) 13.08-20.08.2021

Kadra  szkoleniowa:

1.  Tomasz Kaźmierczak                       trener koordynator kadry

2.  Beata Buryta                                    fizjoterapeutka

Zawodnicy

  1. Jolanta Majka                                     KSI START Szczecin                                  

2   Michał Gadowski                                KSI START Szczecin           

  • Potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać w

w terminie do 10.08.2021 r. na email t.kazmierczak@wp.pl ( lub telefonicznie tel. 603404550)

  • Wyjazd z Polic do Warszawy na lotnisko w dniu 13.08.2021 o godz. 13:00.
  • Wyjazd z Polic do Warszawy na lotnisko w dniu 13.08.2021 o godz. 13:00.

Wylot z Warszawy w dniu 13.08.2021 LO 079 godz. 23:00 Powrót do Polski planowany jest po Igrzyskach Paraolimpijskich w TOKIO  w dn. 05.09.2021

  • Przed wyjazdem członkowie ekipy zobowiązani są do wykonania dwóch testów na Covid -19 PCR  1.na 96 godz.  i 2. na 72 godziny.
  • Uczestnicy obozu  powinni zabrać ze sobą całe wyposażenie reprezentacji paraolimpijskiej, aktualne badania lekarskie, dzienniczki treningowe.
  • Zakwaterowanie: Club House przy torze Naganuma (prefektura Miyagi)
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start/dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa.
  • Zgrupowanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Umowy 2021/0011/0076/SubC/DSW.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom