PFRON – Projekty zrealizowane

Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący mistrzostwa Polski w narciarstwie biegowym i lekkiej atletyce oraz Ogólnopolski Miting Pływacki

Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne