[PILNE] Od 1 czerwca wznawiamy treningi kadr narodowych!

Ministerstwo Sportu wyraziło zgodę na wznowienie treningów kadry narodowej w klubach macierzystych w ramach tzw. zgrupowań stacjonarnych, od dnia 1.06.2020 roku!

W związku z decyzją Ministerstwa Sportu przypominamy o konieczności rozliczania w umowach nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW2020/0026/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r.  zgrupowań stacjonarnych w dwóch przedziałach czasowych tj:

1. 02.01-12.03.2020 – rozliczenie należy przesłać do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. 01.06-15.12.2020 – rozliczenie należy przesłać do dnia  20 grudnia 2020 r.
W przypadku, gdy państwa klub zgłosił brak szkolenia w okresie 02.01-12.03.2020 roku obowiązuje jedynie rozliczenie od 01.06.2020 r. Prosimy pamięć o zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa narzuconych przez Rząd oraz obiekty sportowe, na których odbywać się będą treningi.
W przypadku pytań z zakresu szkolenia w ramach sportu wyczynowego prosimy o kontakt z Robertem Kamińskim.
Możliwe jest również wznowienie od 1.06.2020 realizacji zadania „organizacja zajęć sekcji sportowych” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Upowszechniania. Zgodnie z wcześniejszą komunikacją e-mailową, konieczne jest jedynie zachowanie przerwy w dniach 13.03-31.05. W przypadku konieczności aktualizacji złożonej dokumentacji proszę o niezwłoczny kontakt z Marcelem Jarosławskim.
Umowa na realizację zadania jest przygotowywana w Ministerstwie Sportu i prawdopodobnie zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Po kilku dniach będziemy w stanie przekazać Państwu środki na jego realizację.
Jednocześnie informujemy o obowiązku stosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych wprowadzonych rozporządzeniami oraz o tym, że zarządcy obiektów sportowych mogą wprowadzić własne obostrzenia.
O ewentualnym wznowieniu organizacji imprez sportowych poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu zgody Ministerstwa Sportu.
Zachęcamy do organizowania zgrupowań w OPP w Wiśle (z zachowaniem procedur przesłanych w załączeniu), który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16.05.2020 uzyskało wraz z COSami zgodę na organizację szkolenia w sporcie wyczynowym.