Projekt „Na start” zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco

Projekt ten adresowany jest do osób bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść poziom sportowy.

W ramach projektu zaplanowano stworzenie 26 sekcji sportowych. Zajęcia trwające  średnio 2 godziny i będą odbywać się średnio 2 razy w tygodniu na terenie całego kraju. Wybór miast w których będą odbywać się zajęcia będzie zależał od miejsca zamieszkania zrekrutowanych uczestników i miejsca funkcjonowania naszych klubów.

Wybrane dyscypliny (pływanie, lekkoatletyka oraz siatkówka na siedząco) charakteryzują się dostępnością, cechami ogólnorozwojowymi poprawiającymi naturalne zdolności motoryczne.

Beneficjenci projektu w trakcie cyklu szkoleniowego będą mieć okazję do udziału w imprezach sportowych, decydując tym samym o dalszym rozwoju w pływaniu, lekkoatletyce, siatkówce na siedząco lub zmianie na inne sporty. Wybrane przez nas sporty są doskonałym pierwszym krokiem do myślenia o sporcie wyczynowym.

W ramach projektu przewidziano opłacenie trenerów/instruktorów, mających udokumentowane uprawnienia do prowadzenia zajęć z danej dyscypliny sportu, zaplanowany także został zakup drobnego sprzętu i akcesoriów sportowych dla uczestników/czek projektu, a także możliwości uzyskania zwrotu poniesionych podczas dojazdu na zajęcia kosztów. Każdy z uczestników/czek, trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem.


Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu REAHABILITACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ oraz ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Załączniki pobierz – TUTAJ

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom