Puchar Polski w Goalball. Lublin 26-28.10.2018

Zawody finansowane ze środków:

 

                                                           Ministerstwo Sportu i Turystyki

                                                           Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                          

Organizator :                                                                             

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

                                                          

Współorganizator :

          Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
Puchar Polski w Goalball

Lublin, 26-28.10.2018   r.

 

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-987 Warszawa

Współorganizator:  

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin

Termin i miejsce  zawodów :

26-28.10. 2018  – hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 20-011 Lublin,

Al. Piłsudskiego 22 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników: od kolacji w dniu 26.10.2018 do śniadania w dniu 28.10.2018

w  Hotelu Rubikon w Lublinie ul. Frezerów 2 ( dawna Mełgiewska 7/9) ,  obiady w dniach  27 i 28.10.2018  w formie catteringu w świetlicy MOSiR , Al. Piłsudskiego 22 w Lublinie.

Uczestnictwo:  

Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku, posiadający grupy schorzeń: B1, B2, B3.

Każda drużyna może się składać maksymalnie z 7 osób (np. 6 zawodników + 1 osoba towarzysząca)

Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Mistrzostw Polski Goalball na 2018 rok, regulaminu Hotelu i regulaminu obiektów sportowych MOSiR.

Za szkody wyrządzone na terenie hotelu i obiektów sportowych odpowiadają opiekunowie/ trenerzy poszczególnych ekip, ewentualnie jednostki delegujące.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1.Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IBSA, systemem „każdy z każdym”.

2.Mecze będą rozgrywane w ciągu dwóch dni.           

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów pokrywa współorganizator ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszty dojazdu pokrywają jednostki we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia zawodników do uczestnictwa w turnieju jest:

posiadanie aktualnych badań lekarskich poświadczonych przez internistę i okulistę w książeczce zdrowia (ważność 6 m-cy)

– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

– posiadanie jednolitych koszulek zespołowych z numerami z tyłu i przodu od 1 do 9 ,

– dostarczenie do współorganizatora (ICSiR „Start” ) podpisanej listy obecności oraz oświadczenia stanowiących załączniki do komunikatu,

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy ( na załączonym druku) należy przesłać  w  terminie do dnia 10.10.2018 r. na adres e-mail współorganizatora:  icsirstart@interia.pl  .

Podpisaną listę imienną  oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych każdego uczestnika ( zawodnik, opiekun, kierowca itd. )należy dostarczyć do współorganizatora ( ISCiR „Start”) najpóźniej              w dniu przyjazdu.

Brak aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności oraz badań lekarskich dyskwalifikuje do udziału w zawodach.

Nagrody:

Drużyny biorące udział w turnieju otrzymają okolicznościowe pucharki i drobne upominki.

Postanowienia ogólne:

Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba medyczna, trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy zawodów.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych                       i wykorzystanie wizerunku przez organizatora i współorganizatora.

 

 

 

                                                                                              Bożena Tatarczak

                                                                                              Wiceprezes  ICSiR „Start”  Lublin

      REGULAMIN PP w Goalball