PUCHAR POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ NA SIEDZĄCO – komunikat

Sulejów, 24-26.06.2022 r.


Organizator

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa        ( Osoby do kontaktu – Aleksandra Radecka, tel. +48 574 074 144, Marcel Jarosławski, tel. +48 570 570 948)

„Gmina Sulejów” ( Osoba do kontaktu – Bartosz Borkowski, tel. + 48 665 733 137)

Uczestnictwo

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin wydarzenia:

 • Mecze odbędą się w dniach 25 i 26.06.2022 r.

Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Pucharu Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dojazdy pokrywane są przez uczestników.

Zakwaterowanie, wyżywienie

Hotel Mercure Piotrków Trybunalski Vestil

22C, Aleje Armii Krajowej Str

97-300, Piotrków Trybunalski

Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do 06.06.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu na podstawie załączonego formularza. Do formularza należy dołączyć ważne orzeczenia zawodników.

Informacje dodatkowe

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.
 • Uczestnicy wydarzenia zostaną zakwaterowaniu w Hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil.

Postanowienia końcowe

 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Komunikacie.
 • Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony do 15.06.

Program wydarzenia

Piątek, 27.05.2022

od 14:00 – zakwaterowanie

16:00 – klasyfikacja

18:00 – kolacja

20:00 – odprawa techniczna

 Sobota, 28.05.2022

 8:00 – 9:00 – śniadanie
 10:00 – ceremonia otwarcia
 10:30 – 16:00 – mecze grupowe

 13:00 – 16:00 – obiad

 16:00 – 18:00 – mecze finałowe

 19:00 – kolacja

 Niedziela, 29.05.2022

 8:00 – 9:00 – śniadanie
 10:00 – 13:00 – mecze finałowe

 13:00 – ceremonia zakończenia Pucharu, dekoracja, wręczenie nagród

 13:30 – 14:30 – obiad

 15:00 – 16:00 – wymeldowanie uczestników

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom