Puchar Świata w strzelectwie sportowym- Novi Sad (Serbia) 28.08-04.09.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na zawody w składzie:

Zawodnicy :

  1. Maciej Burzyński                                   Start Białystok
  2. Szymon Sowiński                                  Start Zielona Góra
  • Dojazd zawodników samochodem prywatnym, dojazd do Serbii w dn 29.08.2023. powrót z Serbii 03.09.2023, dojazd do miejsca zamieszkania 04.09.2023. Zawodnicy wezmą udział w 3 konkurencjach pistoletowych (Pi, P3 i P4).
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom