Łukasz Szeliga

Prezes Zarządu

Romuald Schmidt

Wiceprezes Zarządu

Eugeniusz Grabowski

Wiceprezes Zarządu

Marcel Jarosławski

Członek Zarządu

Bartłomiej Tott

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Tomasz Leżański

Przewodniczący

Waldemar Madej

Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Rodzik

Członek Komisji