Szkolenia Akademii Trenerskiej

Instytut Sportu-PIB na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki realizuje projekt edukacyjny skierowany do trenerów kadr narodowych i bezpośredniego zaplecza kadr pod nazwą Akademia Trenerska.
We wrześniu zapraszamy na następujące szkolenia:
15.09.2017 – WARSZAWA. Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie – Budowanie Etosu Sportu Czystego. 
Cel: kształtowanie wiedzy i postaw na temat dopingu w sporcie.  Grupa docelowa: szkolenie dla kierowników wyszkolenia w polskich związkach sportowych, trenerów kadr narodowych, bezpośredniego zaplecza kadry, w tym do trenerów zatrudnionych w NSMS i SMS oraz ośrodkach szkolenia sportowego pzs.
 
28.09.2017 –  COS SZCZYRK. Sport osób niepełnosprawnych. 
Cel: doskonalenie kadr sportowych i trenerskich do pracy z zawodnikami niepełnosprawnymi. Grupa docelowa: szkolenie dla trenerów zaplecza kadry i trenerów klubowych oraz trenerów pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi.
 
29.09.2017 – COS SZCZYRK.  Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie – Budowanie Etosu Sportu Czystego.
Cel: kształtowanie wiedzy i postaw na temat dopingu w sporcie.  Grupa docelowa: szkolenie dla kierowników wyszkolenia w polskich związkach sportowych, trenerów kadr narodowych, bezpośredniego zaplecza kadry, w tym do trenerów zatrudnionych w NSMS i SMS oraz ośrodkach szkolenia sportowego pzs.
Wypełnione zgłoszenie na właściwe szkolenie należy przesłać do dnia 07.09.2017 roku na adres: magdalena.slowikowska@insp.waw.pl
Formularze: