Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych Szczecin 2023

Szczecin 17-19.11.23r

Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf:  Marcin Bielecki / KSI START Szczecin/PZSN Start
Zdjęcia do użytku niekomercyjnego.

Zezwala się na publikowanie w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych lub jako informację mediową (prasową) dotyczącą wydarzenia lub bezpośrednio do promocji sportu osób z niepełnosprawnościami pod warunkiem podpisu / oznaczania:
Marcin Bielecki / KSI START Szczecin/PZSN Start

Niedziela 19.11.23r – Blok III

Sobota 18.11.23r – Blok II

Piątek 17.11.23r – Blok I

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Mistrzostwa Polski w Parasportach Zimowych 7-10.03.2023 r. Białka Tatrzańska/Klikuszowa

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Uczestnictwo:

• Prawo startu w Mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie,

• Dopuszcza się ̨ zawodników ze schorzeniami narządu ruchu oraz wzroku,

z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowane mogą wystartować w kategorii OPEN,

• W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku,

• Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe,

• W Mistrzostwach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych.

Zasady finansowania:

• Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

• Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i FIS,

• Konkurencje odbędą się w dniach 8-10.03.2023 r.,

• Zawody zostaną przeprowadzone w grupach:

o Paranarciarstwo alpejskie:

niewidomi i niedowidzący (klasy B1 – B3),

jeżdżący na stojąco (klasy LW1 – LW9),

jeżdżący na siedząco (klasy LW10 – LW12),

OPEN;

o Parasnowboard:

SB-LL 1, SB-LL 2, SB-UL;

o Paranarciarstwo biegowe:

niewidomi i niedowidzący (klasy B1 – B3),

jeżdżący na stojąco (klasy LW1 – LW9),

jeżdżący na siedząco (klasy LW10 – LW12),

OPEN.

• Ostateczna kolejność w poszczególnych grupach wyłaniana jest po uwzględnieniu przeliczników czasowych zgodnych z podziałem na kobiety i mężczyzn,

• Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność, co najmniej 4 zawodników/zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie startowej rozważane będzie łączenie grup,

• W Paranarciarstwie Alpejskim rozgrywa się dwie konkurencje (slalom i slalom gigant),

 • W Paranarciarstwie Biegowym rozgrywa się sprint i bieg średni,

 • W Parasnowboardzie rozgrywa się jedną konkurencję – snowboard cross (SL/GS),
 • W Narciarstwie Paraalpejskim i Parasnowboardzie wygrywa zawodnik z najniższą sumą czasów 2 przejazdów. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia tylko jednego przejazdu w zależności od warunków atmosferycznych,
 • • W Paranarciarstwie Biegowym rozgrywa się jeden przejazd.

  Zakwaterowanie, wyżywienie:

  Hotel Ibis Styles

  ul. Kolejowa 165, 34-400 Nowy Targ

  Klasyfikacja:

  • Obowiązuje klasyfikacja sportowo medyczna zgoda z przepisami FIS i IPC,

  • Klasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi przez PZSN „Start”,

  • Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją może złożyć wniosek o ponowną klasyfikację,

  • Na zawodach najpóźniej klasyfikacja medycznych zawodnika dokonuje się na dzień przed startem w zawodach (tak aby było możliwe naniesienie aktualnej klasy startowej na listę startową – przed odprawą techniczną/ losowaniem numerów startowych),

  Zgłoszenia:

  Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 27.02.2023 r. za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego na adres zgloszenia@pzsnstart.eu

  Informacje dodatkowe:

  • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,

  • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

  Postanowienia końcowe:

  • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip,

  • W celu wzięcia udziału w zawodach, każdy uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych o stanie zdrowia zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz zgodę na przetwarzanie w tym rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas zawodów w postaci treści multimedialnych (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) w celach marketingu i promocji Organizatora oraz sportu wśród osób niepełnosprawnych,

  • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu,

  • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów zawarte są w odrębnej klauzuli informacyjnej dostępnej w formularzu zgłoszenia,

  • Wyniki Uczestników w postaci: imię i nazwisko, zajęte miejsce, czas, klasa startowa będą opublikowane na stronie internetowej PZSN Start,

  • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator,

  • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

  • Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 50 zł, protest składać można do 10 minut po zakończeniu danego przejazdu/zaistnienia sytuacji spornych. Komisję odwoławczą stanowią następujące osoby: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów, przedstawiciel ekip.

  UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY MIEJSCA LUB ODWOŁANIA ZAWODÓW

  *Program zawodów:


  Wtorek, 7.03.2023 r.

  Od godz. 16:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 16:00 – 19:30 – klasyfikacja (narciarstwo alpejskie)

  19:00 – kolacja

  20:00 – odprawa techniczna

  Środa, 8.03.2023 r.

  6:30 – 8:00 – śniadanie

  9:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – Kotelnica

  9.15 – 9:45 – oglądanie trasy 1. przejazdu G

  10:00 – 11:30 – Slalom Gigant 1. Przejazd

  11:45 – 12:00 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS

  12:00 – 13:00 – Slalom Gigant 2. przejazd

  13:00 – 15:00 – obiad na trasie

  13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SL/GS)

  14:00- 15:00 – snowboard cross (SL/GS)

  16:00 – otwarcie zawodów, wręczenie nagród

  19:00 – kolacja i uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski i dekoracja GS

  Narciarstwo biegowe

  10:00 – 14:00 – trening – Klikuszowa

  14:00 – 20:00 – klasyfikacja

  20:00 – odprawa techniczna

  Czwartek, 9.03.2023 r.

  6:30 – 8:00 – śniadanie

  Narciarstwo Alpejskie

  9:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – Kotelnica

  9:00-9:30 – oglądanie trasy 1 przejazdu

  SL 9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd

  11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL 12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd

  od 13.00 – obiad na trasie

  14:00 – dekoracja i zamknięcie Mistrzostw Polski

  Narciarstwo biegowe

  7:00 – 9:00 – śniadanie

  8:00 – otwarcie biura zawodów

  9:00 – 10:00 – trening, zapoznanie z trasą

  10:00 – 12:00 – bieg średni

  12:00 – 14:00 – obiad na obiekcie

  19:00 -kolacja, wręczenie nagród

  Piątek, 10.03.2023 r.

  6:30 – 8:00 – śniadanie

  9:00 – 10:00 – trening,

  10:00 – 12:00 – bieg krótki

  12:30 – ceremonie medalowe, zakończenie imprezy

  13:00 – 15:00 – obiad na obiekcie

  *Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu


  #wszyscynaSTART

  Mistrzostwa Polski w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie

  Białka Tatrzańska 20-21.12.2022 r.

  Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf:
  Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
  Zdjęcia do użytku niekomercyjnego.

  Zezwala się na publikowanie np. w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych lub jako informację mediową (prasową) dotyczącą wydarzenia lub bezpośrednio promocji sportu osób z niepełnosprawnościami pod warunkiem podpisu / oznaczania:
  Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

  Ceremonia Medalowa (dzień 2)

  Dzień 2

  Dzień 1

  zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom