Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Ruszył konkurs „Możemy więcej”

W dniu 12 października 2023 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił konkurs nr 1/2023 pod nazwą „Możemy więcej”. Do udziału w konkursie zaproszone zostały organizacje pozarządowe, które wspierają osoby z niepełnosprawnością, w tym fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dla kogo?

Aby wziąć udział w konkursie, organizacja pozarządowa musi spełnić następujące warunki: posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – ten warunek jest badany tylko dla wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych; prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu). Organizacja, która realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 12 miesięcy, może uczestniczyć w konkursie wyłącznie w ramach wniosku wspólnego.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski o zlecenie realizacji zadań można składać od 24 października 2023 roku, od godziny 1200, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 1200.

Po raz pierwszy konkurs realizowany jest w nowym systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: https://ipfronplus.pfron.org.pl. Fundusz uruchomił rejestrację kont dla podmiotów, które są uprawnione do składania wniosków w konkursach. Trzeba się zarejestrować, aby złożyć wniosek w konkursie. Na stronie PFRON znajdują się informacje, jak przeprowadzić rejestrację w iPfron+.

W konkursie można złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.

Jakie działania można zgłosić we wniosku ?

Wnioski można składać w ramach sześciu kierunków pomocy:

1. „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” (dofinansowane są projekty wspierające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne);

2. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” (dofinansowane są projekty, które obejmują np. prowadzenie rehabilitacji w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, usługę asystencji osobistej czy treningi sportowe);

3. „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” (dofinansowane są projekty, które obejmują organizację spotkań i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych);

4. „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” (dofinansowane są projekty, które obejmują udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe lub zwarte );

5. „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” (dofinansowane są projekty, które obejmują organizację szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych, a także projekty, w których szkolone są psy asystujące);

 6. „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” (dofinansowane są projekty obejmujące kampanie prowadzone m.in. w mediach lub w formie imprez masowych).

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. W konkursie można złożyć również projekt wieloletni, który można realizować w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2027 roku. Ta możliwość  dotyczy tylko niektórych typów projektów.

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie zaplanowano w 2024 roku 300 milionów zł.

Jeżeli organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące, może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 100 tys. zł na jeden projekt. Dla kierunku pomocy 3 limit ten wynosi 50 tys. zł.

Jeżeli organizacja dotychczas nie realizowała umów z PFRON, ale prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące, może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 500 tys. zł.

We wniosku trzeba zadeklarować wkład własny.

Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzi komisja konkursowa w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Możemy więcej” znajdują się na stronie internetowej PFRON-u, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Szczegółowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty urząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Masz pytania? Zadzwoń na infolinię iPFRON+

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Poznaj iPFRON+

Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych 

Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

Sprawdź w systemie

Zobacz z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+.

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Nauka języka migowego – od kwietnia dofinansowanie online

Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Daniel Cymbaluk

koordynator projektu iPFRON+

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom