Weekendy sportowe w Wiśle

W dniach 29-31 marca Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” zrealizował w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle 2 weekendy sportowe w ramach projektu „Aktywni Sportowo – Aktywni Życiowo”. W każdym z nich uczestniczyło po 15 beneficjentów, którzy wcześniej uczestniczyli w organizowanych w ramach projektu obozach sportowych.

Podczas weekendów realizowano zajęcia sportowe m.in. w takich sportach jak lekka atletyka, boccia, pływanie, narciarstwo. Prowadzono również takie formy wsparcia jak zajęcia z psychologiem i fizjoterapeutą a także spotkania z ciekawymi osobami ze świata sportu.

Na każdym z weekendów zrealizowano po 100 godzin zajęć.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych