Wyniki 48. paralekkoatletycznych mistrzostw Polski

Tegoroczna edycja mistrzostw odbywa się na stadionie AWF Kraków. Organizatorem zawodów są Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Klub Sportowy AZS-AWF Kraków i Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Instytucjami współfinansującymi mistrzostwa Polski są: Ministerstwo Sportu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Województwo Małopolskie.

48. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski są szeroko relacjonowane na fanpage’u Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START.

Patronat medialny nad zawodami objęła redakcja Sportizo, która zapewni transmisje na żywo z komentarzem, będą one dostępne na fanpage’u Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START.

Polski Komitet Paraolimpijski objął wydarzenie Patronatem Honorowym.

Wyniki 21.08.2020

Wyniki 22.08.2020

Wyniki 23.08.2020

Komunikat końcowy 48. Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski