XXV HETMAN TANDEM CUP 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Drodzy Przyjaciele, Kolarze z całej Polski!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, gorąco zapraszam Was do startu w tegorocznym wyścigu.

XXV HETMAN TANDEM CUP 2022 & III Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym w kategoriach WB, MB, C1-C5, H1-H5 odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2022 r. na drogach województwa lubelskiego.

W tym roku szczególnie gorąco zapraszamy młodzież do lat 23 do startu w naszym wyścigu!

Wyścig składać będzie się z 5 etapów, w tym 3 etapów wyścigu ze startu wspólnego, 1 etapu jazdy indywidualnej na czas, 1 etapu kryterium ulicznego. Dystanse dla poszczególnych kategorii oraz szczegółowe zasady przeprowadzenia wyścigu zawiera Regulamin (do wglądu na stronie). Tegoroczną imprezę rozegramy w Lublinie i okolicach. Przyjazd uczestników w dniu 29 kwietnia, w godzinach popołudniowych (lokalizacja Hotel Hampton by Hilton w Lublinie przy alejach Kompozytorów Polskich 1). Wyżywienie uczestników jest zagwarantowane od kolacji w dniu przyjazdu o godzinie 19.30. Odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 18:00 w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Dla niezmotoryzowanych organizator zapewnia transport z dworca lub lotniska Lublin Airport. Wpisowe na Wyścig wynosi 150 zł od każdego startującego roweru płatne na rachunek KKT HETMAN: 35 1600 1446 1841 7884 3000 0001 lub w gotówce najpóźniej w dniu odprawy technicznej.

Koszt zakwaterowania i wyżywania dla 50 zawodników startujących na rowerach pojedynczych i 40 zawodników startujących na tandemach jest zapewniony ze środków publicznych. Wpisowe przeznaczone jest w całości na nagrody. Koszt udziału dodatkowych osób towarzyszących – 600 zł od osoby płatne przy odprawie technicznej lub na rachunek organizatora wskazany powyżej.

W imprezie mają prawo wziąć udział kolarskie załogi tandemowe, złożone z pełnosprawnego przewodnika i osoby niewidomej lub słabowidzącej – B1, B2 oraz zawodnicy z dysfunkcją narządu ruchu startujący w kategoriach C1-C5, H1-H5. Zawody rozgrywane będą w dwóch klasyfikacjach: osobno w klasyfikacji męskiej i żeńskiej. Ponadto osobno w kategorii młodzieżowej do lat 23, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba zawodników.

Uczestnicy są zobowiązani startować na własnym sprzęcie, w kaskach ochronnych i jednakowych koszulkach w przypadku tandemu. Uczestnicy zobowiązani są do wylegitymowania się licencją kolarską, dowodem osobistym lub paszportem oraz dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności (dotyczy zawodników niepełnosprawnych).

Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigu i jego program są udostępnione na stronie internetowej www.hetman-cycling.eu w zakładce WYŚCIG HTC.

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą do 28 kwietnia 2022 r., poprzez adres email hetman.cycling@gmail.com, formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub telefonicznie.

Wszyscy uczestnicy wyścigu, w tym zawodnicy, sędziowie i obsługa techniczna zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zarządzeń i przepisów obowiązujących – rygorów sanitarnych w chwili rozgrywania imprezy w zakresie zachowania dystansu społecznego, bieżącej dezynfekcji rąk i zakrywania ust i nosa w całym czasie trwania zawodów, oprócz przebiegu rywalizacji w etapach, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanu epidemii. Osoby w pełni zaszczepione posiadający paszport covidowy startują w wyścigu bez ograniczeń, natomiast osoby nieposiadające szczepień zobowiązane są do przedstawienia w chwili rejestracji negatywnego wyniku testu PCR wykonanego na co najmniej 48h przed rejestracją i startem w wyścigu (test antygenowy może być dopuszczony tuż przed wyścigiem wraz z minimalizacją natężenia epidemii w naszym kraju).

Osobą odpowiedzialną – koordynatorem wyścigu jest Andrzej Góźdź i prosimy o bezpośredni kontakt z nim w kwestii ewentualnych wyjaśnień lub dodatkowych informacji: hetman.cycling@gmail.com

+ 48 601 963 627

Ze sportowym pozdrowieniem!

Andrzej Góźdź

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom