Zapytanie ofertowe

Niniejszym informujemy , iż po przeprowadzeniu konsultacji z firmami, które złożyły ofertę na zapytanie ofertowe dotyczące płatnego systemu parkowania na terenie Ośrodka, rekomendujemy firmę Automatikon z Bielska Białej, która złożyła najniższą ofertę, akceptując warunki płatności podane w zapytaniu ofertowym.