Zarząd

Zarząd

Łukasz Szeliga
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grabowski
Wiceprezes Zarządu

Jerzy Jankowski
Wiceprezes Zarządu

Marcel Jarosławski
Członek Zarządu

Romuald Schmidt
Członek Zarządu