Zgrupowanie kadry narodowej narciarstwie alpejskim w ramach programu AGITOS, Jasna, Słowacja, 03-09.02.2019