Zgrupowanie kadry narodowej w kolarstwie COS Zakopane 07-14.04.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie  kadry narodowej w składzie:

  Zawodnicy :

1. Rafał Wilk Stal Rzeszów

  • Zakwaterowanie i szkolenie odbędzie się w COS Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane.  Rozpoczęcie konsultacji w dniu 07.04.2021 r. Zakończenie zaplanowano na dzień 14.04.2021.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
    (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia –
    w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
    i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

kolarstwo_COS Zakopane