Zgrupowanie kadry narodowej w kolarstwie-Zieleniec 09.05-07.06.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planej organizuje zgrupowanie w składzie:

Zawodnicy :

  1. Kristian Giera Renegat Inowrocław 09.05-07.06.2021
  2. Rafał Szumiec Veloaktiv 14-28.05.2021
  3. Krzysztof Plewa Veloaktiv 14-28.05.2021

Kadra szkoleniowa:

  1. Marcin Piekiełek trener 14-28.05.2021

• Przyjazd na zgrupowanie samochodami prywatnymi. Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Hanka” Zieleniec 17, Duszniki Zdrój
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
(w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
• Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom