Zgrupowanie kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Druskienniki (Litwa) 31.08-04.09.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na zgrupowanie w składzie:

Zawodnicy :

 1. Michał Gołaś                        Start Bielsko Biała
 2. Kacper Walaś                      przewodnik
 3. Oliwia Gołaś                        Start Bielsko Biała
 4. Magdalena Klusak               przewodnik

            Kadra szkoleniowa:

 1. Michał Kłusak                   trener kadry                            
 2. Mariusz Kłusak                 obsługa trenerska
 • Dojazd zawodników i ekipy busem dojazd do miejsca zbiórki samochodami prywatnymi.
 • Zakwaterowanie Holiday House Strawberry 66111 Druskienniki , Kalny g. 52 Litwa, treningi w Trening Snow Arena Druskienniki.  
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom