Zgrupowanie kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Hinterux (Austria) 25.06-02.07.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na zgrupowanie w składzie:

Zawodnicy :

  1. Michał Gołaś                                          Start Bielsko Biała
  2. Kacper Walas                           przewodnik
  3. Oliwia Gołaś                             Start Bielsko Biała
  4. Magdalena Klusak                  przewodnik

              Kadra szkoleniowa:

  1. Michał Kłusak                       trener kadry                                
  2. Mariusz Kłusak                    obsługa trenerska
  • Dojazd zawodników i ekipy busem dojazd do miejsca zbiórki samochodami prywatnymi. Nocleg: Apartaments Bidner, Familie Bidner, Vorderlanersbach 327 A-6293 Tux Austria.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom