Zgrupowanie kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Kościelisko 08-18.06.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultację w składzie:

Zawodnicy :

 1. Oliwia Gołaś                        Start Bielsko Biała
 2. Julian Czerwiński                niezrzeszony                           08-12.06
 3. Magdalena Kłusak               przewodnik
 4. Michał Gołaś                        Start Bielsko Biała
 5. Kacper Walas                      przewodnik

            Kadra szkoleniowa:

 1. Michał Kłusak                  trener kadry
 2. Mariusz Kłusak                  trener
 3. Anna Ząbkiewicz               obsługa techniczna/ wolontariusz                     08-12.06
 • Zakwaterowanie w Kościelisku Dom Tatrzański Ewa ul. Salamander 15.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2, 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom