Zgrupowanie kadry narodowej w narciarstwie biegowym i biathlonie-Livigno (Włochy) 15-25.11.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na zgrupowanie kadry na  w składzie:

Zawodnicy :

 1. Faron  Iweta                KS „Obidowiec” Obidowa
 2. Skupień Witold             KS „Obidowiec” Obidowa
 3. Kukla Monika             AZS AWK Kraków
 4. Plewa Krzysztof          Velaktiv Kraków

            Kadra szkoleniowa:

 1. Cempa Wiesław           trener kadry narodowej
 2. Marcisz Ewelina          trener
 3. Wilczewski Tomasz     psycholog                               
 • Wyjazd ekipy busem z COS Zakopane w dniu 15.11.2021 godz. 6:00.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom