Zgrupowanie kadry narodowej w parasnowboardzie- Landgraaf (Holandia) 22-28.11.2021 r.

Zawodnicy:

 1. Wojciech TARABA  –               AZS AWF KRAKÓW
 2. Natalia SIUBA – JAROSZ –      START BIELSKO-BIAŁA
 3. Marcin KOSTERA –                  START BIELSKO-BIAŁA
 4. Monika KOTZIAN-                   START KATOWICE                      

            Kadra szkoleniowa:

 1. Małgorzata KELM                      Trenerka
 2.  Zuzanna SMYKAŁA                  Trenerka
 • Uczestnicy wyjazdu na zgrupowanie powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie
 • Wyjazd transportem własnym – (M.Kelm, W. Taraba, N. Siuba, M. Kostera) w dn. 22.11.2021, a powrót w dn.01.12.2021
 • Dojazd na miejsce Zgrupowania pociągiem –  Z.Smykała i M. Kotzian wyjazd w dn. 25.11.2021, a powrót w dn. 01.12.2021.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu SnowWorld Langraaf Postbus 1555, 4700 BN Roosendaal.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start/ dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok. 2 00-216 Warszawa.
 •     Wyjazd  dofinansowany  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu według Umowy   nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.          

  

     

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom