Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 11-19.02.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na zgrupowanie, w terminie 11-19.02.2022 r., które odbędzie się w Bydgoszczy.

Na zgrupowanie powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata    – trenerka główna
 2. Cieślik Marcin                                   – trener współpracujący
 3. Jakubczyk Nino                                – trener współpracujący (11-13.02.2022)
 4. Pawlicki Robert                                – trener współpracujący
 5. Owczarek Oskar                              – fizjoterapeuta
 6. Fijałek-Żuk Małgorzata                – psycholog
 7. Surdej Michał                                   – trener przygotowania motorycznego (11-14.02.2022)
 8. Starczewski Michał                        – fizjolog Instytut Sportu PIB (13-14.02.2022)
 9. Technik analiz medycznych        – fizjolog Instytut Sportu PIB (13-14.02.2022)

Zawodnicy:

 1. Boruszewska Zuzanna                  – UKS SP 149 Łódź
 2. Drąg Przemysław                            – Gol-Start Częstochowa
 3. Golus Michał                                    – MKS „Wodnik”
 4. Jabłońska Oliwia                             – WZSN „Start” Wrocław
 5. Jastrzębski Adrian                          – MKS „Wodnik”
 6. Kalinowski Rafał                              – PSSON „Start” Białystok (16-19.02.2022)          
 7. Ogorzałek Alan                                – WZSN „Start” Wrocław (12-19.02.2022)
 8. Otowski Kamil                                  – IKS-AWF Warszawa
 9. Rzetelski Kamil                                 – SR-S „Szansa Start” Gdańsk (12-19.11.2022)
 10. Przyjazd uczestników zgrupowania do hotelu Zawisza, przy ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, powinien nastąpić w dniu 11.02.2022 r. (piątek) do godz. 14.00 oraz w pozostałych planowanych dniach przyjazdu poszczególnych osób.
 11. Wyjazd w dniu 19.02.2022 r. (sobota) po śniadaniu oraz w pozostałych planowanych dniach wyjazdu poszczególnych osób.
 12. Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
 13. Wszystkie osoby biorące udział w zgrupowaniu muszą posiadać maseczki ochronne.
 14. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd, a ci którzy nie będą odbierani przez swoich rodziców/opiekunów prawnych ponadto muszą posiadać pisemne upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych do odbioru przez wskazane osoby trzecie.
 15. Podstawą do powołania zawodników jest miejsce 1-12 w rankingu światowym w roku poprzedzającym imprezę główną w konkurencjach odbywających się podczas najbliższej imprezy głównej i mający nie więcej niż 10% straty czasowej do miejsca 3 oraz zawodnicy w kategorii junior zajmujący miejsca 1-16 w w/w rankingu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodników kadry podstawowej, zostają powołani zawodnicy z listy rezerwowej, którzy zajmują miejsca 12-16 w rankingu światowym w roku poprzedzającym imprezę główną w konkurencjach odbywających się podczas najbliższej imprezy głównej i mający nie więcej niż 10% straty czasowej do miejsca 3.
 16. Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres : PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 17. Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Otrzymują:

 • LKS „Gol-Start”

–        UKS SP 149 Łódź

 • WZSN „Start” Wrocław
 • MKS „Wodnik”
 • PSSON „Start” Białystok
 • SR-S„ Szansa Start” Gdańsk
 • IKS-AWF Warszawa

Do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom