Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 30.04-10.05.2023 r.

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 30.04-10.05.2023 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na zgrupowanie, w terminie 30.04-10.05.2023 r., które odbędzie się w Bydgoszczy.

Na zgrupowanie powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata          – trenerka główna
 2. Lechniak Ewa                                          – trenerka                                                          (30.04-09.05)
 3. Pawlicki Robert                                      – trener
 4. Łozowski Tomasz                                  – fizjoterapeuta                                               (30.04-06.05)
 5. Małecki-Owczarek Oskar                   – fizjoterapeuta                                                              (07-10.05)
 6. Trzaskoma Łukasz                                 – trener przygotowania motorycznego (02-04.05)

Zawodnicy:

 1. Badowska Nikola – IKS-AWF Warszawa
 2. Hrehorowicz Igor – WZSN „Start” Wrocław
 3. Jabłońska Oliwia – WZSN „Start” Wrocław
 4. Kalinowski Rafał – PSSON „Start” Białystok
 5. Krzyszkowski Oliwier – LKS OMEGA Kleszczów
 6. Lechniak Krzysztof – KSI „START” Szczecin                                                                (30.04-09.05)
 7. Mendak Joanna – PSSON „Start” Białystok
 8. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław
 9. Otowski Kamil – IKS-AWF Warszawa                                                                            (30.04-09.05)
 10. Płoszyńska Anna – SSN „Start” Łódź
 • Przyjazd uczestników zgrupowania do hotelu Zawisza, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, powinien nastąpić w dniu 30.04.2023 r. (niedziela), do około godz. 18.00.
 • Wyjazd w dniu 10.05.2023 r. (środa), po śniadaniu (w nawiasach podano odrębne daty wyjazdu wybranych osób).
 • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich wykonanych w COMS.
 • Zwrot kosztów przejazdu (wyłącznie na miejsce zgrupowania) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

 • IKS-AWF Warszawa
 • WZSN „Start” Wrocław
 • PSSON „Start” Białystok
 • LKS OMEGA Kleszczów
 • KSI „START” Szczecin
 • SSN „Start” Łódź

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom