Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Wrocław, 06-15.04.2021 r.

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y
Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Wrocław, 06-15.04.2021 r.
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na zgrupowanie, w terminie 06-15.04.2021 r., które odbędzie się we Wrocławiu.
Na zgrupowanie powołuje się ekipę w składzie:
Sztab szkoleniowy:
1. Seidel Wojciech – trener główny
2. Podlasińska Justyna – wolontariusz
Zawodnicy:
1. Drąg Przemysław – Gol-Start Częstochowa
2. Miśkiewicz Mateusz – Gol-Start Częstochowa

• Przyjazd uczestników zgrupowania do motelu Wrocławskie Zacisze, ul. Chałupnicza 7, 51-502 Wrocław, powinien nastąpić w dniu 06.04.2021 r. (wtorek) do godz. 18.00.
• Wyjazd w dniu 15.04.2021 r. (czwartek) po śniadaniu.
• Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres : PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
• Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Otrzymują:
– Gol-Start Częstochowa
– Hotel Wrocławskie Zacisze

Plik do pobrania