Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Wrocław, 21.04-07.05.2021 r.

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y
Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Wrocław, 21.04-07.05.2021 r.
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na zgrupowanie, w terminie 21.04-07.05.2021 r., które odbędzie się we Wrocławiu.
Na zgrupowanie powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Seidel Wojciech – trener główny
 2. Cieśli Marcin – trener współpracujący
 3. Lubczyńska Aneta – fizjoterapeuta
  Zawodnicy:
 4. Drąg Przemysław – Gol-Start Częstochowa (w terminie 21.04-07.05.2021)
 5. Golus Michał – MKS „Wodnik”
 6. Hrehorowicz Igor – WZSN „Start” Wrocław
 7. Jastrzębski Adrian – MKS „Wodnik”
 8. Kacik Nikola – SR-S „Szansa Start” Gdańsk
 9. Kalinowski Rafał – PSSON „Start” Białystok
 10. Kardasz Nadia – SR-S „Szansa Start” Gdańsk
 11. Makowski Wojciech – UKS G-8 Bielany
 12. Miśkiewicz Mateusz – Gol-Start Częstochowa (w terminie 21.04-07.05.2021)
 13. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław
 14. Rzetelski Kamil – SR-S „Szansa Start” Gdańsk
  • Przyjazd uczestników zgrupowania do hotelu Wieniawa, przy ul. Gajowickiej 130, 53-322 Wrocław, powinien nastąpić w dniu 21.04.2021 r. (środa) do godz. 18.00 oraz w dniu 25.04.2021 r. (niedziela) do godz. 18:00.
  • Wyjazd w dniu 07.05.2021 r. (piątek) po śniadaniu.
  • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres : PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
  Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
  Otrzymują:
 • LKS „Gol-Start”
 • UKS G-8 Bielany
 • WZSN „Start” Wrocław
 • MKS „Wodnik”
 • PSSON „Start” Białystok
 • SR-S„ Szansa Start” Gdańsk
Komunikat organizacyjny_zgrupowanie_Wrocław_21.04-07.05.2021
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom