Zgrupowanie kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów Zakopane 04-11.08.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie  kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Bogusław Szczepański            trener                                                             
  1. Bernard Barski                        fizjoterapeuta             
  1. Paweł Ustrzycki                      obsługas techniczna
  1. Barbara Padewska                  psycholog                                           06-10.08                                                                    

Zawodnicy :

 1. Michał Salwa                              Start Wrocław                                    06-10.08
 2. Marzena Zięba                            Start Tarnów                                      07 i 10.08
 3. Paulina Przywecka-Puziak         Start Bydgoszcz                                            
 4. Justyna Kozdryk                         Start Radom                                       06-11.08
 5. Rafał Roch                                  Hałas Team
 6. Marek Trykacz                            niezrzeszony
 7. Wawrzyniec Latus                      Hałas Team
 • Zakwaterowanie i szkolenie odbędzie się w COS Zakopane.  Rozpoczęcie zgrupowania w dniu 04.08.2023 od kolacji. Zakończenie zaplanowano na dzień 11.08.2023 po śniadaniu.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia –
  w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
  i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9/2 00-217 Warszawa.
 • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom