Zgrupowanie kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Ustka 02-08.07.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na zgrupowanie w składzie:

Zawodnicy :

  1. Emilia Babska                                         Legia Warszawa-sekcja strzelecka

Kadra szkoleniowa:

  1. Piotr Szuszczyński                      trener
  • Dojazd zawodniczki i trenera samochodami prywatnymi, zakwaterowanie Hotel Morze: ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka, treningi odbędą się na strzelnicy garnizonowej Ustka Lędowo.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom