Zgrupowanie kadry narodowej w tańcu na wózkach- Wisła 24.07-01.08.2021 r

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje wyjazd kadry narodowej na zgrupowanie w składzie:

Kadra :

 1. Włodzimierz Ciok                   trener kadry

Zawodnicy:

 1. Paweł Karpiński             Swing Duet Łomianki
 2. Joanna Reda                            Swing Duet Łomianki
 3. Julia Sadkowska                      Swing Duet Łomianki
 4. Agata Wojciechowska             Swing Duet Łomianki
 5. Katarzyna Nowokuńska                       Swing Duet Łomianki
 6. Magdalena Matusiak               Swing Duet Łomianki
 7. Michał Ciok                            Swing Duet Łomianki
 • Zakwaterowanie i treningi odbędą się w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle ul. Olimpijska 1.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
 • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zgrupowanie kadry dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0005/0076/SubC/DSW z dnia 22.03.2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom