Zapytanie ofertowe nr 08/07/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP […]

Zapytanie ofertowe nr 7/07/2017

Zapytanie ofertowe nr 7/07/2017 dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 17.08.2017 r. do 28.08.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.     Postępowanie z dnia 19.07.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: […]