Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.07.2018r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.   Postępowanie z dnia 25.06.2018r. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: BERTIG Damian Iskrzycki POWERMAN SPORT Sportpoland.com Sp. z o.o. które spełniły wszystkie […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2018

Data publikacji: 02.07.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2018 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW […]