Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix PolskiOtwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce – I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego

Gorzów 23-25.09.2022 r

Regulamin

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski –
Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce

I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego

Gorzów Wlkp.,  23 – 25.09.2022r.

 1. CEL
 • Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa,
 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych,
 • Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników.

II. ORGANIZATOR

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, ul. Konwiktorska 9 lok. 2,  

00 – 216 Warszawa

Osoba odpowiedzialna: Jacek Szurgot – Aguilar

 • Współorganizatorem imprezy jest: Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.:  95 7 200 679,
  e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com

Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Lewkowicz tel. 607 608 796

III. TERMIN I MIEJSCE

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski – Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych
w Lekkiej Atletyce I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego odbędzie się w terminie 23 – 25.09.2022 r. na  Stadionie lekkoatletycznym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Krasińskiego

IV. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 • Hotel Gracja, ul. Dąbrowskiego 20B, 66 -400 Gorzów Wlkp. 
 • Qubus Hotel Gorzów Wlkp., ul. Orląt Lwowskich 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Hotel Terminal ul. Kasprzaka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Informacje w jakim hotelu śpi ekipa zostanie przesłana w późniejszym terminie.

V. UCZESTNICTWO

 • Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu
  i wzroku zakwalifikowani do klas startowych zgodnie z przepisami WPA oraz PZSN START,
 • Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie

KLASY – STARTOWE:

F/T 11-13, F/T 20, F/T 32-38, F40-41, F/T42-47, F 51-58, T 51-54, F/T 61-64, TRR

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami: IPC, IWAS, CP ISRA, IBSA oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U.2019r.POZ.1495 oraz z 2020r. POZ.284,322,374,567,875 i 964),
 • System przeprowadzania konkurencji biegowych i wyścigów na wózkach uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników,
 • W konkurencjach rzutowych zawodnicy oddają 6 rzutów,
 • Wózki zabezpieczają dla swoich zawodników poszczególne ekipy we własnym zakresie,
 • Zawodnicy grupy paraplegii startują bez aparatów ortopedycznych,
 • Zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach,
 • Klasy startowe będą łączone w zależności od ilości zgłoszeń, zgodnie z regulaminem.

VII. KONKURENCJE

100 m, 200 m, 400 m, 800m,  1500 m, 5000 m, w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk, maczuga

Możliwy jest start zawodników pełnosprawnych w wymienionych konkurencjach biegowych

i skokach

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję sędziowską zabezpiecza ORGANIZATOR.

IX. NAGRODY

 • Nagrody i puchary (w zależności od możliwości organizatora) dla najlepszych zawodników w konkurencjach: 100 m, 400 m,  1500 m, w dal/ wzwyż, kula, dysk, oszczep/maczuga
 • Indywidualnie puchary i nagrody finansowe (w zależności od możliwości finansowych organizatora) dla 3 najlepszych wyników wśród kobiet i mężczyzn.

X. ZASADY FINANSOWANIA

 • Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie Zawodów pokrywa Organizator ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Lubuskiego,
 • Koszty przyjazdu kluby pokrywają we własnym zakresie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, ratownik medyczny oraz kierownicy ekip,
 • W sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie Komisja Weryfikacyjno-Odwoławcza,
 • Organizator zapewnia uczestnikom niepełnosprawnym oraz członkom ich ekip zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 23.09.2022 r. do obiadu 25.09. 2022 r.,
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże  się  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

XII. ZGŁOSZENIA

 • W  zawodach  uczestniczą  zawodnicy  zgłoszeni przez kluby sportowe, posiadający aktualne badania lekarskie oraz klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji,
 •   Zgłoszenia (do zakwaterowania i wyżywienia) na adres mailowy: start.gorzowwlkp@gmail.com  do dnia 15.09.2022 r. na formularzu zgłoszeniowym.

Do zgłoszeń prosimy obowiązkowo dołączyć skany aktualnych orzeczeń

o niepełnosprawności !!!

 • Zgłoszenia do konkurencji odbywają się poprzez system Starter do dnia 20.09.2022  r.
  do godziny 22 :00.

                                                                                                                     Organizator

Program Minutowy

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski –
Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce

I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego

Gorzów Wlkp.,  23 – 25.09.2022r.

  Piątek 23.09.2022 r.

– zakwaterowanie ekip w hotelu do g.18.00 – informacje w jakim hotelu śpi ekipa zostanie przesłana w późniejszym terminie

– odprawa techniczna hotel Gracja  godz. 20.30

Sobota 24.09.2022 r.

– śniadanie 07.00-10.00,

– I blok – 10.00-13.00 (dysk siedzący, kula stojąca, skok w dal, skok wzwyż)

– otwarcie zawodów 14.00

– II blok– 14.15 – 17.00 (100m, 400m, 1500m, kula siedząca, dysk stojący, oszczep)

– obiad 13.00-15.00,

– kolacja w hotelu Gracja – 19.00

Niedziela 25.08.2022 r.

– śniadanie 08.00-10.00,

– III blok 9:30 – 12.00 (200m, 800m, 5000m, oszczep)

– zakończenie – 13:00

– obiad 13.00-14.30,

Szczegółowy program minutowy zostanie zaprezentowany najpóźniej na odprawie technicznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom